فیلتر زخم رشته ای 10 اینچی/20 اینچی آبی بزرگ ، پلی پروپیلن ، سرقت ضد زنگ 1-200 میکرون