فیلتر کربن فعال چیست

فیلتر کربن فعال مبتنی بر زغال چوب میوه با کیفیت بالا و کربن فعال زغال سنگ به عنوان ماده اولیه ، با چسب سطح مصرف ، با استفاده از فناوری پیشرفته ، از طریق فرآیند ویژه ، جذب و فیلتراسیون ، رهگیری ، کاتالیز ، و به طور موثر حذف می شود. مواد آلی ، کلر باقی مانده و سایر مواد رادیواکتیو در آب ، و اثر رنگ آمیزی ، حذف بو. این یک محصول ایده آل نسل جدید در صنعت تصفیه مایع و هوا است. نوع: سر سفید فیلتر کربن فعال متخلخل ، سر سیاه با اسکلت فیلتر کربن فعال متخلخل ، فیلتر کربن فعال دانه ای.


زمان ارسال: 20 آگوست -2021